Twórczość

Jestem autorem książki opisującej specyfikę polskiego garncarstwa, jego bogatą historię, tradycje, tajniki zawodu garncarza, metody pracy na kole garncarskim, sposoby zdobienia i wypalania naczyń.

To także poradnik dla ceramików hobbystów, osób pragnących otworzyć własne pracownie, animatorów kultury, pedagogów prowadzących świetlice oraz terapeutów zajęciowych, chcących urozmaicić swój program lub poświęcić się prowadzeniu pracowni ceramicznych w szkołach i domach kultury. W celu zakupu książki skontaktuj się ze mną.

Prowadzę pracownię garncarską w Zespole Szkół Nr 4 w Lublinie gdzie wspólnie z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną lepimy „garnki” głównie na kołach garncarskich. W roku 2006 w ramach Stypendium Ministra Kultury zbierałem materiały do książki o garncarstwie. Książka pod tytułem „Garncarstwo Sztuka Pięciu Żywiołów” ukazała się nakładem wyd. Arkady na początku 2010 roku.

Nasze wyroby to ludowe garnki, dzbany , misy i inne naczynia oraz repliki naczyń z różnych epok. Między innymi wykonywaliśmy naczynia do filmu „Quo Vadis” J. Kawalerowicza. Organizujemy również warsztaty i kursy garncarskie.