Pracownia Garncarska Piotra Skiby

portrait

Garncarstwem zajmuję się od 16 roku życia. Jako licealista odwiedzałem pracownie Czesława Ambrożkiewicza i Zygfryda Gajewskiego w Urzędowie gdzie mieszkałem. Początkowo było to młodzieńcze hobby. Z czasem stało się pasją i sposobem na życie. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu o mojej twórczości.

Wykonujemy naczynia z gliny na kole garncarskim. Wypalamy na biskwit w tradycyjnym piecu ziemnym
opalanym drewnem. Następnie pokrywamy je szkliwami bezpiecznymi dla zdrowia i wypalamy w piecu elektrycznym w temperaturach od 1080 do 1250 o C. Dzięki temu naczynia są trwałe i w pełni użytkowe również do potraw gorących. Kształty naszych naczyń i zdobnictwo są typowe dla Lubelszczyzny.

book

Jestem autorem książki opisującej specyfikę polskiego garncarstwa, jego bogatą historię, tradycje, tajniki zawodu garncarza, metody pracy na kole garncarskim, sposoby zdobienia i wypalania naczyń.

Już do nabycia drugie wydanie książki  „Garncarstwo Sztuka Pięciu
Żywiołów”. Książka w twardej okładce, 208 stron, uzupełniona i
poszerzona o najnowsze treści historyczne, dodatkowe techniki pracy na
kole garncarskim i techniki zdobienia (hartowanie i mlekowanie naczyń).
Jest również sporo nowych fotografii.
Zapraszamy. Cena 120 zł z wysyłką.

Prowadzę pracownię garncarską w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie gdzie wspólnie z
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną lepimy „garnki” głównie na kołach garncarskich. W roku 2006 w ramach Stypendium Ministra Kultury zbierałem materiały do książki o garncarstwie. Książka pod tytułem „Garncarstwo Sztuka Pięciu Żywiołów” ukazała się nakładem wyd. Arkady na początku 2010 roku. Nasze wyroby to ludowe garnki, dzbany , misy i inne naczynia oraz repliki naczyń z różnych epok. Między innymi wykonywaliśmy naczynia do filmu „Quo Vadis” J. Kawalerowicza.

Kursy garncarskie

kursy

W trakcie wakacji zapraszamy do nauki garncarstwa. Pod okiem Mistrza możesz w ciągu 6 dni intensywnego kursu opanować podstawowe techniki garncarskie: głównie pracę na kole napędzanym nogą i kole elektrycznym. W programie kursu jest też nauka pozyskiwania i przygotowania gliny, suszenie naczyń, wypalanie w piecu elektrycznym i ziemnym, zdobienie i szkliwienie. Kursanci poznają również techniki lepienia ręcznego. Kurs obejmuje też zajęcia teoretyczne. Więcej…

Najbliższe terminy kursów: 5-11 luty, 8-14 lipiec, 5-11 sierpień 2024